Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 586/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 586/CP-CN
V/v giải quyết thiếu vốn của dự án ADB3

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 486/GTVT-KHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2002 và số 1126/GTVT-KHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2002), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2841BKH/CSHT ngày 08 tháng 5 năm 2002) về giải quyết thiếu vốn của Dự án khôi phục và cải tạo quốc lộ 1 A đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (Dự án ADB3), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Bộ Giao thông vận tải:

- Bổ sung những công việc phát sinh do thay đổi thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật vào các hợp đồng xây lắp tương ứng và tư vấn giám sát của dự án như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chuẩn xác lại nhu cầu phát sinh nói trên phù hợp với khả năng vốn, bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án và  hoàn tất các thủ tục bổ sung theo quy định.

- Sử dụng 4,5 triệu USD từ nguồn vốn giải phóng mặt bằng còn dư (thuộc nguồn vốn đối ứng) sang các hạng mục xây lắp phát sinh do thay đổi thiết kế.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối làm việc chính thức với ADB để điều chuyển từ phần vốn vay còn dư (khoảng 6 triệu USD) của dự án Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão lũ năm 2000 do ADB tài trợ sang dự án ADB3. Trong trường hợp nguồn vốn còn thiếu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 586/CP-CN ngày 28/05/2002 ngày 28/05/2002 của Chính phủ về việc giải quyết thiếu vốn của dự án ADB3

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!