Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5789/YT-QĐ của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tai nạn thương tích

Số hiệu: 5789/YT-QĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Nguyên Phương
Ngày ban hành: 19/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5789/YT-QĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 5789/YT-DP NGÀY 19 THÁNG 07 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

Kính gửi:

- Lãnh đạo các Bộ/ngành
- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Ngày 18/06/2002 Bộ Y tế đã có Công văn số 4816/YT-DT về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tai nạn, thương tích tại các Bộ, ngành và địa phương; Theo đề nghị của một số Bộ, ngành, địa phương nay Bộ Y tế gửi kèm bản hướng dẫn thành lập và chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các cấp để tham khảo và thực hiện.

Bộ Y tế đề nghị các Bộ, Ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố sớm triển khai thành lập Ban chỉ đạo. Sau khi thành lập đề nghị báo cáo về Bộ Y tế theo địa chỉ:

Văn phòng thường trực Phòng chống tai nạn thương tích.

Vụ Y tế Dự phòng - Bộ Y tế

138 A Giảng Võ, Hà Nội

Fax: 04 8460507

 

Đỗ Nguyên Phương

(Đã ký)

 

HƯỚNG DẪN

 THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH CÁC CẤP
(Kèm theo Công văn số 5789/BYT ngày 19 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Tại các Bộ, ngành và địa phương

Tổ chức:

- Tại các bộ, ngành thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích trong lĩnh vực bộ, ngành quản lý do Thứ trưởng làm trưởng Ban; Phó ban thường trực và các uỷ viên là lãnh đạo các ban, phòng nghiệp vụ có liên quan.

Tại địa phương thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND làm trưởng ban, Giám đốc Sở y tế làm Phó ban thường trực và uỷ viên là lãnh đạo các ban ngành có liên quan tại địa phương. Có bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo đặt tại Sở y tế.

Nhiệm vụ Ban chỉ đạo PCTNTT Bộ/ngành/địa phương:

- Lập kế hoạch chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích của Bộ/ngành/địa phương.

- Chỉ đạo cấp dưới thành lập Ban chỉ đạo của cấp đó (tuyến cơ sở).

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích của Bộ/ngành/địa phương.

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích.

- Sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện chương trình từng quý, từng năm theo quy định.

2. Tuyến cơ sở:

Tổ chức:

- Tại tuyến huyện: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện là Trưởng ban chỉ đạo, Giám đốc Trung tâm y tế huyện là Phó ban thường trực và uỷ viên là lãnh đạo các ban ngành có liên quan tại địa phương.

- Tại tuyến xã: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã là Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng trạm Y tế xã là Phó ban thường trực và uỷ viên là lãnh đạo các ban ngành có liên quan tại địa phương.

- Trong trường học: Hiệu trưởng là Trưởng Ban chỉ đạo, Phó hiệu trưởng là Phó Trưởng ban, các uỷ viên có sự tham gia của đại diện chi đoàn, y tế và các thành phần có liên quan khác.

- Tại cơ sở sản xuất: Có thể lồng ghép với Hội đồng Bảo hộ lao động. Hội đồng sẽ thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích tuyến cơ sở trong doanh nghiệp của mình.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo PCTNTT tuyến cơ sở:

- Lập kế hoạch chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích của cơ sở.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích của tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện

- Sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định từng quý, từng năm.

SƠ ĐỒ: HỆ THỐNG TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO CHÍNH SÁCH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH CÁC CẤP

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG TNTT

(Trưởng ban chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Y tế và 16 thành viên là Thứ trưởng và lãnh đạo các bộ/ngành)

và lãnh đạo các Bộ/ngành)

BAN ĐIỀU HÀNH

(Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban điều hành và 25 thành viên)

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

(Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế)

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG TNTT CÁC BỘ NGÀNH (GTVT, CN, LĐTBXH, GDĐT...)

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG TNTT TUYẾN QUẬN, HUYỆN

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG TAI NẠN VÀ THƯƠNG TÍCH TUYẾN TỈNH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG TNTT TUYẾN CƠ SỞ

(trường học, cơ sở sản xuất, gia đình và cộng đồng)

Chỉ đạo trực tiếp

Chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5789/YT-QĐ của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tai nạn thương tích

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74