Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5741/VPCP-PL về việc rút 03 dự án luật ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5741/VPCP-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5741/VPCP-PL    
V/v rút 03 dự án luật ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008  

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về việc rút 03 dự án luật ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 (Phiếu trình số 5902/Pt ngày 27/8/2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc rút Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ra khỏi Chương trình xây dựng luật năm 2008.

- Giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc rút Dự án Luật báo chí (sửa đổi) ra khỏi Chương trình xây dựng luật năm 2008.

- Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc rút Dự án Luật thủ tục hành chính ra khỏi Chương trình xây dựng luật năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TCCV, KGVX, KTN;
- Lưu: VT, PL (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5741/VPCP-PL về việc rút 03 dự án luật ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74