Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 573/BXD-KSTK của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật

Số hiệu: 573/BXD-KSTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 04/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 573/BXD-KSTK
V/v: Hướng dẫn phê Duyệt Báo Cáo kinh tế-kỹ thuật

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi :  Phòng hạ tầng kinh tế huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 06/CV-HTKT ngày 05/3/2006 của Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây về việc đề nghị hướng dẫn quy trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại phần V Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 và hướng dẫn tại văn bản số 2200/BXD-KSTK ngày 27/10/2005 của Bộ Xây dựng, đối với công trình xây dựng chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên, người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật sau khi có kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nêu tại khoản 5 Điều 9 Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ. Việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện như quy định đối với thẩm định thiết kế cơ sở.

Đối với công trình xây dựng chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng hoặc sử dụng các nguồn vốn khác, người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Trường hợp này, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng./.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu VP, PC, KSTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 573/BXD-KSTK của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.861
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200