Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn đẩy mạnh tiến độ XDCB trong những tháng cuối năm 1996

Số hiệu: 5683-BKH/TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 01/11/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5683-BKH/TH
V/v đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ bản trong những tháng cuối năm 1996

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 5683 BKH/TH NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 1996

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng cục, Tổng công ty.
- Uỷ ban nhân dân và Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ bản trong những tháng cuối năm 1996 (văn bản số 5169/KTTH ngày 14 tháng 10 năm 1996), sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, điều hoà kế hoạch và cấp vốn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Về điều hoà, điều chỉnh kế hoạch năm 1996.

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư XDCB được giao đầu năm tại Quyết định 863/TTg ngày 30 tháng 12 năm 1995 và các văn bản đã cho phép điều chỉnh cơ cấu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiểm điểm tình hình thực hiện 10 tháng, rà soát thủ tục xây dựng cơ bản, nhất thiết phải đưa ra ngoài kế hoạch năm 1996 những công trình không đủ điều kiện theo Nghị định 42/CP. Trên cơ sở giữ nguyên tổng mức vốn được giao, các Bộ và địa phương chủ động điều hoà, điều chỉnh kế hoạch theo nguyên tắc sau đây:

1.1. Chỉ điều chỉnh tăng vốn cho công trình đã hoàn thành hoặc có khả năng hoàn thành trong năm 1996.

1.2. Không bố trí thêm công trình mới vào kế hoạch năm 1996 (kể cả những công trình đã có đủ thủ tục theo 42/CP).

1.3. Không được giảm vốn công trình nhóm A, B để tăng vốn cho nhóm C. Chỉ được làm ngược lại, giảm vốn công trình nhóm C để tăng vốn công trình nhóm A, B hoặc tăng giảm điều chỉnh trong nội bộ từng nhóm A, B, C.

1.4. Được phép điều chỉnh cơ cấu vốn trong phạm vi kế hoạch vốn của một công trình đã được thông báo trên cơ sở phải đảm bảo cơ cấu vốn của công trình theo tổng dự toán được duyệt.

1.5. Những công trình không đủ thủ tục xây dựng cơ bản đưa ra ngoài kế hoạch được phép bố trí một khoản vốn để khảo sát thiết kế và lập tổng dự toán.

Các Bộ và địa phương sau khi thực hiện việc điều chỉnh bố trí lại kế hoạch, đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi và cấp phát thanh toán. Trong trường hợp việc điều chỉnh trái với các nguyên tắc nêu trên Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới có ý kiến trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký.

2. Về cấp vốn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 04/TTLB ngày 10 tháng 9 năm 1996 cụ thể là:

- Những dự án công trình đã triển khai thủ tục đầu tư và xây dựng theo Nghị định 177/CP đang tiếp tục thi công thì không phải làm lại thủ tục theo Nghị định 42/CP và được cấp vốn thanh toán theo Nghị định 177/CP.

- Những dự án, công trình được ghi kế hoạch đầu tư năm 1996, đến nay đã có khối lượng XDCB thực hiện, nhưng còn thiếu một số thủ tục hồ sơ theo quy định như: Dự toán chi tiết chưa được duyệt, trong khi đợi quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt đơn vị trúng thầu..., được phép cấp vốn thanh toán 80% giá trị khối lượng đã thực hiện, khi hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ sẽ được cấp vốn thanh toán tiếp 20% giá trị khối lượng còn lại.

3. Để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có điều kiện kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều hành cuối năm, yêu cầu các Bộ và địa phương báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính vào cuối tháng 11 năm 1996, khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu và vốn đã được thanh toán của 11 tháng. Những kiến nghị để 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoặc Chính phủ giải quyết.

 

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn đẩy mạnh tiến độ XDCB trong những tháng cuối năm 1996

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876
DMCA.com Protection Status