Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5462/UBND-NNNT năm 2014 tăng cường hợp tác với các tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 5462/UBND-NNNT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 24/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5462/UBND-NNNT
Về việc tăng cường hợp tác với các tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trên cơ sở báo cáo số 648/BC-KH&ĐT ngày 4/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả triển khai hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước 6 tháng đầu năm 2014, kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2014 và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

Để tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với ngành nông nghiệp của các tỉnh, thành phố về công tác quản lý nhà nước trong nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác tiêu thụ nông sản, thực phẩm giữa các tỉnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của nông nghiệp Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế và chủ trương hợp tác đã được UBND Thành phố chấp thuận tại công văn số 849/UBND-NNNT ngày 7/2/2014 về việc xin chủ trương tổ chức tham gia các Hội chợ nông nghiệp và hợp tác với các tỉnh về phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2014, khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2014 và những năm tiếp theo bám sát phương châm cụ thể, rõ về nội dung, sản phẩm hợp tác, tính khả thi trong triển khai, thời gian thực hiện, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 28/7/2014./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Sở Tài chính, Trung tâm XTTMNN - Sở NN và PTNT;
- CVP/ PCVP UBND TP NN Sơn;
- TH, NNNT;
- Lưu: VT, NNNT (Ngân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5462/UBND-NNNT năm 2014 tăng cường hợp tác với các tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.784

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174