Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 544/BNV-HTQT ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 544/BNV-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 544/BNV-HTQT
V/v Ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Trong thời gian qua Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ đã thiết lập mối quan hệ hợp tác có hiệu quả với Tổng cục Lưu trữ Nhà nước với Trung Quốc.

Để mối quan hệ hợp tác này ngày càng được củng cố và tăng cường, giúp cho ngành văn thư lưu trữ hai nước cùng phát triển, hai cơ quan đã nhất trí chính thức hóa mối quan hệ hợp tác vốn có bằng văn bản Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực văn thư và lưu trữ giữa hai cơ quan. Việc ký kết bằng văn bản Thỏa thuận hợp tác sẽ cho phép hai bên cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm về lĩnh vực công tác, nâng cao trình độ nghiệp vụ văn thư lưu trữ của các bên.

Theo ý kiến góp ý của Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Công an, nội dung của dự thảo thỏa thuận hợp tác phù hợp với chính sách phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, cùng có lợi, ổn định lâu dài với Trung Quốc của Đảng và Nhà nước ta. Mặt khác các điều khoản của bản Thỏa thuận là chặt chẽ và nhất quán. Nhìn chung nội dung văn bản đã thể hiện được sự tinh tế trong lĩnh vực có tính nhạy cảm này.

Với mục đích trên, Bộ Nội vụ kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho phép Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ được ký kết văn bản Thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc. Bộ Nội vụ xin gửi kèm theo đây văn bản dự thảo Thỏa thuận hợp tác và các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Quang Trung

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC

GIỮA CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC BỘ NỘI VỤ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ TỔNG CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lưu trữ của hai nước Việt Nam và Trung Quốc, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Lưu trữ nhà nước nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, sau đây gọi tắt là "hai Bên", sau khi bàn bạc đã thống nhất thỏa thuận như sau:

Điều 1.

Hai Bên phát triển sự hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ luật pháp của hai nhà nước, cũng như các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là thành viên.

Điều 2.

Hai Bên thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm công tác về các vấn đề khoa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ, trong đó có thu thập, bổ sung, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo quản, tu bổ phục chế tài liệu, đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ. Nhằm mục đích này, hai Bên thực hiện việc trao đổi các chuyên gia và các đoàn khảo sát trên cơ sở qua lại lẫn nhau. Điều kiện cụ thể của việc trao đổi này được hai Bên quy định riêng cho từng trường hợp.

Điều 3.

Hai Bên thực hiện việc trao đổi tư liệu khoa học nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ và các ấn phẩm do cơ quan lưu trữ của hai Bên xuất bản công khai.

Điều 4.

Hai Bên cung cấp cho nhau các bản sao tài liệu lưu trữ, trên cơ sở luật pháp của hai nước cho phép, nhằm mục đích bổ sung tài liệu về lịch sử của nhân dân Việt Nam và Trung Quốc cho các phông lưu trữ quốc gia. Chi phí sao chụp được thực hiện theo biểu giá thỏa thuận mà hai Bên có thể chấp nhận được.

Hai Bên chỉ sử dụng các bản sao nhận được cho các mục đích nghiên cứu khoa học và để tổ chức triển lãm. Việc công bố những tài liệu này chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của phía Bên kia.

Điều 5.

Hai Bên tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu của hai nước tham khảo tài liệu lưu trữ phù hợp với quy định của pháp luật về khai thác sử dụng tài liệu của nước sở tại.

Điều 6.

Hai Bên hợp tác công bố, xuất bản và tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ theo chủ đề được thỏa thuận giữa hai Bên và sau khi được Chính phủ của hai nước cho phép.

Điều 7.

Bản Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong 05 năm. Thỏa thuận mặc nhiên được gia hạn thêm 05 năm tiếp theo nếu một trong hai Bên không thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết ít nhất 06 tháng trước khi Thỏa thuận hết hạn về ý định chấm dứt hiệu lực của Thỏa thuận.

Làm tại Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2006, thành 02 bản, một bằng bằng tiếng Việt và một bản bằng tiếng Trung. Cả hai văn bản đều có giá trị pháp lý như nhau.

 

THAY MẶT
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
BỘ NỘI VỤ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC TRƯỞNG
Trần Hoàng

THAY MẶT
TỔNG CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN
TRUNG HOA
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Yang Dongquan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 544/BNV-HTQT ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.735
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127