Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5436/VPCP-VX ngày 01/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế tài chính áp dụng đối với Chương tình hành động phòng, chống ma tuý

Số hiệu: 5436/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 01/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5436/VPCP-Vị Xuyên
V/v: Cơ chế tài chính áp dụng đối với Chương trình hành động phòng, chống ma túy

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:Các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  Lao động - Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 1935/BTT ngày 07 tháng 12 năm 2001) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 8801/TC-VI ngày 12 tháng 8 năm 2002), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4859 BKH/LĐVX, ngày 01 tháng 8 năm 2002) về cơ chế tài chính của Chương trình hành động phòng, chống ma tuý (2003 - 2005); thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Hiện thời tiếp tục áp dụng cơ chế tài chính phân bổ theo nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, ngành và các địa phương như hiện nay đối với Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2003 - 2005, Khi giao dự toán ngân sách hàng năm, cần giao rõ số kinh phí cho công tác phòng, chống ma tuý để các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện. Việc xây dựng dự án, cấp phát quyết toán kinh phí thực hiện theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an và các Bộ,ngành, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5436/VPCP-VX ngày 01/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế tài chính áp dụng đối với Chương tình hành động phòng, chống ma tuý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.678
DMCA.com Protection Status