Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 533/CP-KTTH ngày 22/05/2002 của Chính phủ về việc bố trí lại vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002 của dự án thuỷ lợi WB1 và WB2

Số hiệu: 533/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 533/CP-KTTH
V/v bố trí lại vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002 của dự án thủy lợi WB1 và WB2

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại văn bản số 895 BNN/KH ngày 05 tháng 4 năm 2002 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2624 BKH/NN ngày 29 tháng 4 năm 2002, xin bố trí lại vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2002 của dự án thủy lợi WB1 và WB2, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn được bố trí lại vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2002 của dự án thủy lợi WB1 và WB2 như sau:

1- Dự án thủy lợi miền Trung (WB1): 207 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước 30 tỷ đồng.

2- Dự án thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long (WB2): 334 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước 106 tỷ đồng./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 533/CP-KTTH ngày 22/05/2002 của Chính phủ về việc bố trí lại vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002 của dự án thuỷ lợi WB1 và WB2

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.051
DMCA.com Protection Status