Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 528/BKH-QLDA ngày 17/05/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Vector Việt Nam

Số hiệu: 528/BKH-QLDA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 17/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 528/BKH-QLDA

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2002

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổ, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 và Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Giấy phép đầu tư số 1048/GP ngày 17 tháng 11 năm 1994 của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho phép thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn VECTOR Việt Nam;
Xét việc không triển khai dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn VECTOR Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn VECTOR Việt Nam.

Điều 2.

Công ty VECTOR ENVIRONMENTTAL TECHNOLOGIES, INC. Có trách nhiệm thành lập Ban thanh lý và thực hiện việc thanh lý Doanh nghiệp theo quy định tại các Điều 37 và 39 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty VECTOR ENVIRONMENTTAL TECHNOLOGIES INC có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4.

Quyết định này được lập thành 04 (bốn) bản: một bản cấp cho Công ty VECTOR ENVIRONMENTTAL TECHNOLOGIES INC., một bản lưu trong hồ sơ chấm dứt hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn VECTOR Việt Nam, một bản gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định và một bản đăng ký tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 528/BKH-QLDA ngày 17/05/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Vector Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.550
DMCA.com Protection Status