Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 525/CP-QHQT ngày 20/05/2002 của Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn tín dụng quay vòng thu hồi do UNICEF tài trợ

Số hiệu: 525/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 525/CP-QHQT
V/v Sử dụng nguồn vốn tín dụng quay vòng thu hồi do UNICEF tài trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN,
- Ngân hàng phục vụ người nghèo.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2627BKH/KTĐN ngày 29 tháng 4 năm 2002) về việc tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc triển khai giai đoạn II của Dự án "Giới và phát triển" do UNICEF tài trợ bằng nguồn kinh phí thu hồi từ Qũy tín dụng quanh vòng thuộc giai đoạn I của Dự án (dự kiến khoảng 12.525.000.000 đồng Việt Nam).

2. Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Văn phòng UNICEF Hà Nội hoàn thiện văn kiện Dự án, trình duyệt theo quy định.

3. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng cơ chế quản lý nguồn vốn của Qũy tín dụng quay vòng trên theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và phù hợp với các cam kết của ta  với phía UNICEF, đảm bảo sử dụng có hiệu quả, thiết thực nguồn vốn viện trợ này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 525/CP-QHQT ngày 20/05/2002 của Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn tín dụng quay vòng thu hồi do UNICEF tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009
DMCA.com Protection Status