Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 524/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 20/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 524/CP-QHQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 524/CP-QHQT NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC VỀ ĐTNN

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Tư pháp,Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo,Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Lao động- Thương binh và Xã hội,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng cục địa chính,
- Ban Vật giá Chính phủ,
- Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp,
- Tổ Nghiên cứu Kinh tế đối ngoại

Xét báo cáo của Tổ công tác về đầu tư nước ngoài về việc thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết đinh số 54/QĐ-TTg ngày 14 tháng 1 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thời gian qua Tổ Công tác về đầu tư nước ngoài đã hoạt động tích cực, có hiệu quả, kiểm tra đôn đốc các Bộ, ngành và một số địa phương trọng điểm trong việc thực hiện các Nghị quyết 09/2001/NQ-CP ngày 28/8/2001 của Chính phủ và Chỉ thị 19/2001/CT-TTg ngày 28/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đã góp phần hoàn chỉnh chủ trương về cổ phần hoá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Danh mục dự án tranh thủ đầu tư nước ngoài, phương thức vận động đầu tư nước ngoài. Theo đề nghị của Tổ, đồng ý kết thúc hoạt động của Tổ Công tác.

2. Các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai những việc còn tồn tại nêu tại Phụ lục kèm theo; những vấn đề vượt thẩm quyền cần được báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trên cơ sở kết quả hoạt động của Tổ công tác, giao Bộ Kế hoạch Đầu tư chuẩn bị báo cáo tổng thể, đánh giá lại toàn bộ tình hình thực hiện các chủ trương của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết 09/2001/NQ-CP và Chỉ thị 19/2001/CT-TTg, những vấn đề còn tồn tại, phân tích rõ nguyên nhân và kiến nghị rõ các giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút vận động đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ


NHỮNG CÔNG VIỆC CÁC BỘ, NGÀNH LIÊN QUAN CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THEO TINH THẦN CHỈ THỊ 19/2001/CT-TTG
NGÀY 28/8/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo công văn số 524/CP-QHQT ngày 20 tháng 5 năm 2002)

 

 

 


1/ Bộ xây dựng:

Ban hành Nghị định bổ sung, sửa đổi các Nghị định 60/CP về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và Nghị định 61/CP về mua bán, kinh doanh nhà ở đối với các nội dung còn lại (chưa được điều chỉnh tại các Nghị định 71/2001/NĐ-CP và Nghị định 81/2001/NĐ-CP).

2/ Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Ban hành quy định hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP đối với các nội dung liên quan đến giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt các qui định về các cơ sở giáo dục, đạo tạo có vốn đầu tư nước ngoài.

3/ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội:

Thông tư hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo dạy nghề và Nghị định 02/2001/NĐ- CP về thực hiện bộ luật lao động và luật giáo dục dạy nghề.

4/ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Ban hành Qui chế Khu công nghệ cao; các qui định cụ thể khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

5/ Bộ Tài chính:

Đề án cải cách hệ thống thuế hiện hành nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài; chính sách khuyến khích hoạt động của các Qũi đầu tư.

6/ Bộ Thương mại:

Ban hành qui định về hoạt động đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực dịch vụ nhập khẩu và phân phối trong nước.

7/ Tổng cục địa chính

Đề án cho phép tư nhân thí điểm cho nhà đầu tư nước ngoài thuê lại đất và đề án xử lý đất góp vốn liên doanh trong trường hợp phá sản, giải thể hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư.

8/ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Ban hành các qui định về ngoại hối đối với Khu chế xuất; tiếp tục cải cách chính sách tiền tệ liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài; nghiên cứu xây dựng đề án về khả năng và điều kiện pháp lý cần thiết cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng nước ngoài.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 524/CP-QHQT ngày 20/05/2002 của Chính phủ về việc kết thúc hoạt động của Tổ công tác về đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!