Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5211/VPCP-QHQT ngày 19/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về một số vấn đề liên quan đến Hỗ trợ Kỹ thuật của "Dự án Giảm nhẹ thiên tai

Số hiệu: 5211/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 19/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5211/VPCP-QHQT
V/v một số vấn đề liên quan đến Hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Giảm nhẹ thiên tai”

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 3757/BNN-HTQT ngày 16 tháng 9 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định một số vấn đề liên quan đến Hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Giảm nhẹ thiên tai” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Theo quy định của Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), căn cứ văn bản số 2170/VPCP-QHQT ngày 25 tháng 4 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ kỹ thuật trên, việc phê duyệt nội dung của Hỗ trợ kỹ thuật trên và triển khai các công việc cần thiết tiếp theo thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo các quy định hiện hành./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5211/VPCP-QHQT ngày 19/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về một số vấn đề liên quan đến Hỗ trợ Kỹ thuật của "Dự án Giảm nhẹ thiên tai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.875
DMCA.com Protection Status