Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5189/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập danh mục ưu tiên vận động ODA

Số hiệu: 5189/BKH/KTĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Phan Quang Trung
Ngày ban hành: 14/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5189/BKH/KTĐN
Về việc lập danh Mục ưu tiên vận động ODA

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đoàn thể chính trị thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Thực hiện Điều 7, Khoản 1 tại Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ, hàng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị danh Mục các chương trình, dự án ODA để vận động tài trợ tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ dành cho Việt Nam.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan thông báo Danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA cho thời kỳ 2002-2005. Mẫu biểu và Đề cương sơ bộ đối với chương trình, dự án đề xuất tại Phụ lục kèm theo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan lập Danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA dựa trên các cơ sở sau đây:

1. Về lĩnh vực ưu tiên:

Theo phương hướng sử dụng ODA nêu trong Văn kiện Đại hội IX của Đảng: "thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Định hướng 5 năm tới dành Khoảng 15% vốn ODA vào các ngành nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản kết hợp Mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo; Khoảng 25% cho ngành giao thông, bưu điện, cấp thoát nước và đô thị. Coi trọng sử dụng vốn ODA trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

2. Căn cứ để lựa chọn chương trình, dự án:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Bộ, ngành, lĩnh vực và địa phương.

Bổ sung, sửa đổi Danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA đã gửi năm 2001

3. Chương trình, dự án đề xuất phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- Chương trình, dự án phù hợp với lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA nêu tại Điều 3 Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ.

- Có ý nghĩa đối với sự phát triển bền vững ở tầm quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Có nhu cầu vốn ODA trên 5 triệu USD

4. Tính chất chương trình, dự án:

Các chương trình, dự án được đề xuất có thể là:

4.1. Các chương trình, dự án đầu tư, hoặc

4.2. Các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật trong đó bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các nội dung sau đây:

* Cung cấp chuyên gia

* Cung cấp trang thiết bị

* Đào tạo cán bộ

5. Thời gian vận động:

Danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA được chuẩn bị cho giai đoạn 2002-2005. Căn cứ vào tình hình vận động thực tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ bổ sung và sửa đổi hàng năm.

Danh Mục đề xuất vận động ODA cho thời kỳ 2002-2005 đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tế Đối ngoại) trước ngày 15 tháng 9 năm 2002 (điện thoại: 7.333000 - Fax: 7.336160).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan.

 

Phan Quang Trung

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5189/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập danh mục ưu tiên vận động ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116