Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 516/CP-CN ngày 20/05/2002 của Chính phủ về kết quả đấu thầu gói 1 (cột thép) dự án đường dây 500 kV Pleicu - Phú Lâm

Số hiệu: 516/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 516/CP-CN
V/v Kết quả đấu thầu gói 1 (cột thép) dự án đường dây 500KV Pleiku-Phú Lâm

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Công nghiệp,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (công văn số 74/CV-EVN-HĐQT ngày 28/3/2002); ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2682 BKH/VPXT ngày 02/5/2002) về kết quả đấu thầu gói 1 (cột thép) dự án đường dây 500KV Pleiku - Phú Lâm, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1) Phê duyệt kết quả đấu thầu gói 1 (cột thép) dự án đường dây 500KV Pleiku - Phú Lâm như sau:

+ Nhà thầu trúng thầu lô 1 và  3: Hyundai - Đông Anh (Việt Nam).

- Giá trúng thầu: 3.191.737 USD (lô1) và 2.961.758 USD (lô3).

- Loại hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng.

+ Nhà thầu trúng thầu lô 2 và lô 4: Kalpataru (ấn Độ).

- Giá trúng thầu: 2.502.294 USD (lô2) và 2.968.021 USD (lô 4).

- Loại hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng.

2) Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt hợp đồng và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 516/CP-CN ngày 20/05/2002 của Chính phủ về kết quả đấu thầu gói 1 (cột thép) dự án đường dây 500 kV Pleicu - Phú Lâm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.944
DMCA.com Protection Status