Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 510/CP-QHQT ngày 17/05/2002 của Chính phủ về thoả thuận tài chính Việt - Pháp của dự án Tăng cường năng lực thông tin phục vụ công tác hoạch định chính sách nông nghiệp

Số hiệu: 510/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 17/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 510/CP-QHQT
V/v Thỏa thuận tài chính Việt - Pháp của dự án Tăng cường năng lực thông tin phục vụ công tác hoạch định  chính sách nông nghiệp

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (các văn bản số 1230BNN/HTQT ngày 07 tháng 5 năm 2002; số 1305BNN-HTQT ngày 15 tháng 5 năm 2002) và ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 4541/TC-TCĐN ngày 14 tháng 5 năm 2002), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2905BKH/KTĐN ngày 13 tháng 5 năm 2002) về Thỏa thuận tài chính dự án "Tăng cường năng lực thông tin phục vụ công tác hoạch định nông nghiệp", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự thảo Thỏa thuận tài chính của dự án "Tăng cường năng lực thông tin phục vụ công tác hoạch định nông nghiệp".

- Uỷ quyền Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết Thoả thuận tài chính nói trên với phía Pháp./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 510/CP-QHQT ngày 17/05/2002 của Chính phủ về thoả thuận tài chính Việt - Pháp của dự án Tăng cường năng lực thông tin phục vụ công tác hoạch định chính sách nông nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.773
DMCA.com Protection Status