Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 509/CP-QHQT ngày 16/05/2002 của Chính phủ về Chương trình tổng thể về vận động ĐTNN thời kỳ 2001-2005

Số hiệu: 509/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 16/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 509/CP-QHQT
V/v: Chương trình tổng thể về vận động ĐTNN thời kỳ 2001-2005

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Thương mại, Tài chính,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1755/BKH/PLĐT ngày 22 tháng 3 năm 2002) về Chương trình tổng thể vận động đầu tư nước ngoài thời kỳ 2001 - 2005, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua nội dung Chương trình tổng thể về vận động đầu tư nước ngoài thời kỳ 2001 - 2005 (quan điểm, định hướng mục tiêu và các giải pháp thực hiện) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên. Căn cứ chương trình này, hàng năm  Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ thông qua để triển khai thực hiện.

2.Các Bộ Ngoại giao, thương mại, Tài chính và các cơ quan có liên quan phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích cực thực hiện công tác xúc tiến, vận động đầu tư bằng mọi cách theo tinh thần Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28/8/2001 của Chính phủ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy hiện hành của Bộ, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xây dựng đề án thành lập  Cục xúc tiến đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 509/CP-QHQT ngày 16/05/2002 của Chính phủ về Chương trình tổng thể về vận động ĐTNN thời kỳ 2001-2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.177
DMCA.com Protection Status