Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5047/UB-ĐT ngày 10/10/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Số hiệu: 5047/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 10/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5047/UB-ĐT
Về thực hiện Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của  Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Giám đốc các Sở - Ban - Ngành
 - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1438/CV-SXD-KT ngày 19 tháng 9 năm 2003 về thực hiện Quyết định số 18/2003.QĐ-BXD ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1- Ngày 30 tháng 7 năm 2003, công báo số 109 (1764) đã đăng toàn văn Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, như vậy Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2003. Để giải quyết hợp lý, giảm bớt khối lượng phải chỉnh sửa đổi với các hồ sơ thiết kế dự toán đã được lập ra và trình duyệt trong giai đoạn chuyển tiếp, Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận theo đề xuất của Sở Xây dựng, nếu hồ sơ đã được cơ quan thẩm định hoặc phê duyệt tiếp nhận và có thông báo chỉnh sửa trước ngày 14 tháng 9 năm 2003 thì được phép áp dụng quy định cũ tại Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Các trường hợp khác đều phải áp dụng đúng theo quy định tại Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

2- Công tác thẩm định hồ sơ thiết kế do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Việc phân cấp thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán áp dụng theo quy định tại Quyết định số 155/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước, cho đến khi có quy định mới thay thế.

3- Giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn các Sở Ban Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định tại Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng trong việc lập - thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, chú ý các nội dung có thay đổi so với quy định cũ và các nội dung mà các Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn thiết kế còn thực hiện chưa đầy đủ (như nghiệm thu sản phẩm khảo sát, thiết kế, việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật, việc đóng dấu đầy đủ của cơ quan thẩm tra và thẩm định, việc lưu ý các yếu tố an toàn và môi trường...).

4- Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất để Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thực hiện tốt hơn công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng và có báo cáo định kỳ nghiêm túc, đúng hạn để Sở Xây dựng có thể tổng hợp đầy đủ trình Uỷ ban nhân dân thành phố và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5047/UB-ĐT ngày 10/10/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45