Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5017/BNN-KHCN năm 2013 đề nghị ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5017/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Tấn Hinh
Ngày ban hành: 28/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5017/BNN-KHCN
V/v đề nghị ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia BVTV

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được thông báo kết quả thẩm định của Quý Tổng cục đối với 10 tiêu chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực Bảo vệ thực vật chuẩn bị ban hành năm 2013 (danh sách kèm theo). Đến nay các Tiêu chuẩn trên đã được đơn vị hoàn chỉnh, bổ sung theo ý kiến đóng góp của Tổng cục và đã được thống nhất thông qua.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia trên kịp thời phục vụ sản xuất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VT Vụ KHCN (để b/c);
- Lưu VT, KHCN (5 bản)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh

 

DANH SÁCH

TCVN VỀ LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Kèm theo Công văn số 5017/BNN-KHCN ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Nông sản có nguồn gốc thực vật - Phương pháp xác định đa dư lượng thuốc BVTV nhóm Lyerthroide (Bifenthrin, Fenpropathrin, Cyhalothrin, Permethrin, Cypermethrin, Fenvalerate, Deltamethrin).

2. Nông sản có nguồn gốc thực vật - Phương pháp xác định dư lượng thuốc BVTV Glyphosate.

3. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Copper hydroxide - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

4. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Copper oxychloride - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

5. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Copper sulphate - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

6. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Coprous oxide - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

7. Thuốc BVTV có chứa hoạt chất Atrazine - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

8. Thuốc BVTV có chứa hoạt chất Propanil - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

9. Thuốc BVTV có chứa hoạt chất Phenthoate - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

10. Thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Oxolinic acid - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5017/BNN-KHCN năm 2013 đề nghị ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.211

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117