Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 497/VPCP-KGVX hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 497/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/VPCP-KGVX
V/v hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (tại văn bản số 3790/TTr-BQP ngày 30 tháng 11 năm 2012) về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng: các chế độ, chính sách phải bảo đảm theo đúng quy định của Luật cơ yếu; tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ về chế độ phụ cấp đặc thù cơ yếu, xếp lương lần đầu vào bậc 2 đối với người tốt nghiệp đại học loại giỏi được tuyển dụng vào làm công tác cơ yếu và kéo dài thời gian công tác đối với người làm công tác cơ yếu có học vị cao; hoàn chỉnh hồ sơ để lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trong tháng 01 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin trân trọng thông báo để Bộ Quốc phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
 các Vụ: PL, KTTH, NC, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb. 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 497/VPCP-KGVX hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.513

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197