Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4926/BNN-KHCN thay đổi nội dung và địa điểm thực hiện dự án khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4926/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Văn Bầm
Ngày ban hành: 29/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4926/BNN-KHCN
V/v thay đổi nội dung và địa điểm thực hiện dự án khuyến nông trung ương  

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Phúc đáp Công văn số 620/KN-TTTT ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc thay đổi nội dung và địa điểm tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp; không thực hiện 02 nội dung trong dự án, Thông tin tuyên truyền trên báo viết, báo điện tử, truyền hình, truyền thanh”, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Trung tâm Khuyến nông quốc gia về việc không thực hiện 02 nội dung trong dự án “Thông tin tuyên truyền trên báo viết, báo điện tử, truyền hình, truyền thanh” cụ thể như sau:

- Xây dựng chuyên mục “khuyến nông - cùng nhà nông làm giàu” - kinh phí 200 triệu đồng;

- Xây dựng phóng sự ngắn, phóng sự chuyên đề về khuyến nông và nông nghiệp, nông thôn; phát trên VTV1 - kinh phí 500 triệu đồng.

Tổng kinh phí 700 triệu đồng của 02 dự án trên sẽ được chuyển sang tiết kiệm theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

2. Đồng ý với đề nghị của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc thay đổi 02 nội dung và đơn vị tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp, cụ thể như sau:

TT

Nội dung và đơn vị triển khai theo Quyết định 1536/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/7/2011

Nội dung và đơn vị triển khai thực hiện được thay đổi

1

Nâng cao hiệu quả nuôi ong - TTKNKN Bắc Giang

Tái canh và phát triển cà phê bền vững - TTKN Gia Lai

2

Chính sách phát triển nông nghiệp - Viện Chính sách và chiến lược

Phát triển nông nghiệp ven biển và hải đảo bền vững - TTKNKN Kiên Giang

3. Đề nghị Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẩn trương triển khai các nội dung đã được thay đổi.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Bầm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4926/BNN-KHCN thay đổi nội dung và địa điểm thực hiện dự án khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.679

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227