Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 49/CV-NHNN1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 13/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/CV-NHNN1

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 49/CV-NHNN1 NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN SỐ 34/CV-NHNN1 NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2000

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Ngày 7/1/2000, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 34/CV-NHNN1 về việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với cán bộ công nhân viên và thu nợ từ tiền lương, trợ cấp và các khoản thu nhập khác có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/1/2000. Do sơ suất trong khi đánh máy văn bản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đính chính điểm (đ)/2 như sau:

"Cam kết thực hiện biện pháp bản đảm bằng tài sản theo yêu cầu của tổ chức tín dụng nếu CBCNV sử dụng vốn vay không đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng; cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện được các biện pháp bảo đảm bằng tài sản quy định tại điểm này".

Xin thông báo để các tổ chức tín dụng biết và thực hiện.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness

No. 49/CV-NHNN1
On editing the Official Dispatch No. 34/CV-NHNN1 dated 7 January, 2000

Hanoi, January 13th , 2000

To: Credit Institutions

The State Bank of Vietnam has issued on 7 January, 2000 the Official Dispatch No. 34/CV-NHNN1 on lending without asset security to public employees and collecting payment from salaries, allowances and other incomes which shall be effective from 14 January, 2000. Because of the typing error, the State Bank of Vietnam edits provisions in paragraph dd/2 as follow:

"Commit to implement asset security upon a request of credit institution in the event public employees misuse the loans as committed in the loan contract; commit to repay before the due date if they could not provide the asset security as provided for in this paragraph".

The State Bank of Vietnam would like to inform credit institutions about the above-mentioned edit for information and implementation.

 

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
Le Duc Thuy

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 49/CV-NHNN1 ngày 13/01/2000 của Ngân hàng Nhà nước về việc đính chính văn bản số 34/CV-NHNN1 ngày 7/1/2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.001

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38