Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về sửa đổi điểm a, Mục 2 Công văn số 283-CN ngày 16/1/1993

Số hiệu: 478/KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Xuân Trinh
Ngày ban hành: 01/03/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 478/KTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1993

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 748-KTN NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 1993 VỀ SƯẢ ĐỔI ĐIỂM A, MỤC 2 TRONG CÔNG VĂN SỐ 283/CN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 1993

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể chính trị,
- Ban Tài chính- quản trị Trung ương Đảng,

Căn cứ đề nghị của một số tỉnh, thành phố về việc thi hành Công văn số 283/CN ngày 16 tháng 01 năm 1993 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý các đơn vị kinh tế của Đảng và đoàn thể chính trị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Theo tinh thần Quyết định số 196/CT ngày 5-6-1992 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 283/CN ngày 16-01-1993 của Văn phòng Chính phủ, các tổ chức Đảng và đoàn thể chính trị chủ động cân nhắc chuyển đổi các đơn vị làm kinh tế của mình sang một trong 4 loại hình doanh nghiệp đã nêu trong quyết định 196/CT ngày 5/6/1992, tuỳ theo những điều kiện cụ thể phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp đó; không ép buộc các đơn vị kinh tế này nhất loạt phải chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước. Trường hợp nếu doanh nghiệp chỉ gồm vốn của một cơ quan Đảng hoặc đoàn thể thuộc cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh thì Thủ tưởng cơ quan có quyền đề nghị thành lập mới hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nước (nếu có đủ những điều kiện theo Nghị định 388/HĐBT ngày 20-11-1991).

2- Nay sửa đổi và quy định rõ thêm mục a thuộc điểm 2 trong Công văn số 283/CN nói trên như sau :

Thủ trưởng cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị bao gồm : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam., Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam ở cấp Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quyền đề nghị thành lập mới hoặc thành lập lại doanh nghiệp theo các loại hình được xác định theo luật pháp hiện hành. Sau khi Hội đồng thẩm định (cấp Trung ương hoặc địa phương như đã quy định trong Công văn số 283/CN) đã xem xét và thông báo bằng văn bản đồng ý cho phép thành lập mới hoặc thành lập lại doanh nghiệp, thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập đối với các doanh nghiệp tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị ở các cấp nói trên đã đề nghị, có trụ sở chính đóng tại điạ bàn tỉnh, thành phố.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cấp, ngành có liên quan biết và thực hiện.

 

Lê Xuân Trinh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về sửa đổi điểm a, Mục 2 Công văn số 283-CN ngày 16/1/1993

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.072
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123