Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 478/CP-QHQT ngày 18/04/2003 của Chính phủ về việc ký kết Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi với Đan Mạch và Italia

Số hiệu: 478/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 18/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 478/CP-QHQT
V/v ký kết Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi với Đan Mạch và Italia

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Công an, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội.
 - Uỷ ban dân số, Gia đình và Trẻ em,
 - Văn phòng Chủ tịch nước.

   Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 04/BTP-TTr ngày 10 tháng 4 năm 2003) về ký Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi với Đan Mạch và Italia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc ký Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương Quốc Đan Mạch, Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Italia với danh nghĩa Nhà nước.

2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký chính thức hai Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của phía bạn.

3. Bộ Tư pháp dự thảo tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phê chuẩn  hai Hiệp định nêu trên theo quy định của pháp luật./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 478/CP-QHQT ngày 18/04/2003 của Chính phủ về việc ký kết Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi với Đan Mạch và Italia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834
DMCA.com Protection Status