Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4752/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục nhập cà phê từ kho ngoại quan vào nội địa để gia công

Số hiệu: 4752/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4752/TCHQ-GSQL
V/v: cà phê từ kho ngoại quan tạm
nhập vào nội địa để gia công

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi

- Công ty TNHH Pacorini Việt Nam
(Địa chỉ: 19-25 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 1023/PV-CV ngày 20/10/2005 và 0919/PV-CV ngày 31/8/2005 của Công ty TNHH Pocorini Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục nhập cà phê từ kho ngoại quan vào nội địa để gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu nhưng sau đó, chủ hàng xin đưa trở lại nội địa để gia công, về việc này, hiện chưa có văn bản quy định. Để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Bộ Tài chính đang trao đổi với Bộ Thương mại để xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4752/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục nhập cà phê từ kho ngoại quan vào nội địa để gia công

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53