Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 469/VPCP-KTTH ngày 28/01/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu xe phân khối lớn cho nhu cầu công an, cảnh sát giao thông

Số hiệu: 469/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 28/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 469/VPCP-KTTH
V/v nhập khẩu xe phân khối lớn cho nhu cầu công an, cảnh sát giao thông

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ: Thương mại, Tài chính, Công an
 - Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 3674/TT-UB ngày 12 tháng 12 năm 2002), Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương (công văn số 5340/UB-KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2002), Uỷ ban nhân dân nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 5718/UBT ngày 27 tháng 12 năm 2002) về việc nhập khẩu xe mô tô trên 250 phân khối dành cho ngành công an, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trên nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn trên 250 phân khối để phục vụ yêu cầu công tác của lực lượng công an, cảnh sát giao thông ở địa phương, cụ thể như sau: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương: 10 xe, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: 32 xe; Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: nhập bổ sung 40 xe.

Mọi kinh phí do các tỉnh, thành phố tự bảo đảm.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo việc sử dụng xe đúng mục đích, đúng đối tượng; Bộ Thương mại, Bộ Tài chính xử lý các vấn đề cụ thể theo quy định hiện hành.

2. Từ nay, nếu các lực lượng công an, cảnh sát ở địa phương có nhu cầu nhập khẩu xe gắn máy trên 175 phân khối, giao Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Tài chính giải quyết theo nguyên tắc: nhu cầu nhập khẩu phải được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đề nghị; Bộ Công an xác nhận; kinh phí nhập xe do tỉnh, thành phố tự lo liệu; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về việc sử dụng phương tiện đúng đối tượng, đúng mục đích, vấn đề thuế do Bộ Tài chính xem xét, giải quyết theo luật định.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 469/VPCP-KTTH ngày 28/01/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu xe phân khối lớn cho nhu cầu công an, cảnh sát giao thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.976
DMCA.com Protection Status