Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4570/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4570/TCHQ-GSQL
V/v: quy tắc xuất xứ mặt hàng cụ thể trong AKFTA.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại

Trả lời công văn số 0998/BTM-XNK ngày 26/10/2005 của Quý Vụ về việc cho ý kiến đối với đề xuất của Hàn Quốc về tiêu chí xuất xứ mặt hàng cụ thể (danh mục đính kèm), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 182/BTC-TCHQ ngày 27/9/2005 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về quy tắc xuất xứ mẫu cho các mặt hàng trong biểu thuế để làm cơ sở cho đàm phán Khu vực thương mại tự do giữa ASEAN với các đối tác. Tổng cục Hải quan xin tham gia vào Danh mục cụ thể của Hàn Quốc như sau:

1. Trước hết Danh mục phải xây dựng theo quy tắc chung 40% hàm lượng RVC;

2. Đối vơi quy tắc PSR, chủ yếu căn cứ ý kiến các Bộ ngành liên quan và tham khảo Danh mục phân loại cấp độ của các mặt hàng nhạy cảm và mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu (đề nghị tham khảo Danh mục các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu của Việt Nam trong ASEAN - Hàn Quốc (TCHQ đã gửi kèm tại công văn số 182/BTC-TCHQ nêu trên));

3. Đề nghị cân nhắc quy tắc xuất xứ đối với nhóm 8503-8534 vì các nhóm của Chương 85 là nhóm hàng ta không có lợi thế xuất khẩu, vì vậy cần có quy tắc cứng hơn để tránh nhập khẩu tràn lan vào Việt Nam nhằm hưởng ưu đãi.

Trên đây là một số ý kiến của Tổng cục Hải quan, xin kính chuyển Quý Vụ tổng hợp gửi Ban thư ký ASEAN.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4570/TCHQ-GSQL ngày 01/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc về tiêu chí xuất xứ mặt hàng cụ thể

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!