Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4569/BNN-BVTV về tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4569/BNN-BVTV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 21/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4569/BNN-BVTV
V/v tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật, vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021 đến nay cả nước đã gieo trồng được trên 3.242 ngàn ha lúa (trong đó: Bắc Bộ gần 714 ngàn ha, Bắc Trung Bộ gần 310 ngàn ha, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trên 332 ngàn ha; Nam Bộ gần 1.887 ngàn ha). Để bảo vệ tốt sản xuất lúa vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021 và các cây trồng khác, đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện tổ chức phòng, chống một số sinh vật gây hại quan trọng sau:

- Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng cường chỉ đạo phòng, chống bệnh lùn sọc đen, bệnh bạc lá, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng,... gây hại lúa vụ Hè Thu - Mùa 2021; theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sinh vật gây hại trên cây trồng khác để chủ động các biện pháp phòng, chống.

- Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo và phòng, chống kịp thời sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, khô vằn,... gây hại lúa vụ Xuân Hè, Hè Thu và Thu Đông. Tăng cường chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá sắn; sâu keo mùa thu hại ngô; bệnh chết nhanh, chết chậm cây hồ tiêu; bọ xít muỗi, thán thư hại điều và các đối tượng sinh vật gây hại trên cây trồng khác.

- Các tỉnh Nam Bộ theo dõi sát diễn biến sinh vật gây hại và tiến độ xuống giống vụ Hè Thu, Thu Đông để chủ động phòng, chống rầy nâu, bệnh đạo ôn, bạc lá, lem lép hạt, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá,... trên cây lúa. Tăng cường chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá sắn; sâu đục quả cây có múi; sâu keo mùa thu hại ngô; bọ cánh cứng hại dừa; bọ xít muỗi, thán thư hại điều; phấn trắng cao su và các đối tượng sinh vật gây hại trên cây trồng khác.

- Khuyến cáo nông dân chăm sóc tốt, bón phân cân đối, tập trung và thực hiện các biện pháp quản lý sinh vật gây hại tổng hợp (theo IPM) trên các loại cây trồng để đảm bảo năng suất, chất lượng.

- Ccán bộ kỹ thuật theo dõi, bám sát đồng ruộng, điều tra, phát hiện sớm sinh vật gây hại để kịp thời chỉ đạo phòng chống hiệu qu; duy trì hệ thng thông tin, báo cáo từ địa phương đến trung ương theo quy định đphối hợp chỉ đạo kịp thời, không để xảy ra “dịch chồng dịch”.

- Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành để kiểm tra việc buôn bán vật tư nông nghiệp, không để tình trạng lợi dụng chống dịch COVID-19 để tăng giá hoặc bán hàng không đảm bảo chất lượng.

b) Chỉ đạo Sở Công thương và các cơ quan liên quan điều tiết cung ứng vật tư nông nghiệp thiết yếu (giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón) trên địa bàn tỉnh phục vụ đầy đủ theo nhu cầu của nông dân.

c) Chỉ đạo UBND cấp huyện và các Sở, ngành, đơn vị liên quan:

- Tập trung nguồn lực bảo vệ các vùng sản xuất nông sản chủ lực an toàn dịch bệnh, không để tình trạng thiếu lao động chăm sóc, phòng chống sinh vật gây hại cây trồng và thu hoạch nông sản.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa, vật tư nông nghiệp thiết yếu đảm bảo phục vụ sản xuất, không để tình trạng ùn ứ, đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản.

d) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông ở địa phương thông tin tuyên truyền biện pháp phòng chống sinh vật gây hại đến tận người dân.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Cục Bảo vệ thực vật:

- Chỉ đạo các Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng thường xuyên nắm tình hình sinh vật gây hại và công tác chỉ đạo ở các tỉnh, thành phố trong vùng; tổ chức kiểm tra thực tế tình hình sinh vật gây hại trên đồng ruộng ở một số tỉnh trọng điểm (trước các đợt dịch).

- Phối hợp Cục Trồng trọt kiểm tra tình hình sinh vật gây hại và hỗ trợ địa phương chỉ đạo phòng chống sinh vật gây hại.

b) Cục Trồng trọt:

Hướng dẫn các địa phương biện pháp canh tác, chăm sóc, bón phân cân đối, tập trung để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, đảm bảo năng suất, chất lượng.

c) Trung tâm Khuyến nông quốc gia:

Phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật tổ chức thông tin, tuyên truyền về cảnh báo và biện pháp phòng chống sinh vật gây hại cây trồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

d) Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam:

Chỉ đạo các Viện thành viên phối hợp với các Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng để hỗ trợ địa phương công tác điều tra phát hiện, dự báo và hướng dẫn phòng, chống sinh vật gây hại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung trên. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện và phản ánh những khó khăn vướng mắc về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Bảo vệ thực vật) để kịp thời xử lý.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng Lê Minh Hoan (đ b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Cục BVTV, Cục Trồng trọt (để t/h);
- Trung tâm KNQG (đ
t/h);
- Viện KHKT NNVN (để p/h);
- VTV1, VTC16, Báo NNVN (để đưa tin);
- Lưu: VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4569/BNN-BVTV về tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


389

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242