Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4503/VPCP-TTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai các cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Số hiệu: 4503/VPCP-TTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 17/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4503/VPCP-TTTH

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 4503/VPCP-TTTH NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

Kính gửi :

 

- Bộ Tài chính,
- Bộ Tư pháp,
- Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,
- Tổng cục Thống kê,
- Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hoá gia đình,
- Tổng cục Địa chính.

 

Ngày 13/10/2000, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan chủ trì dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo các báo cáo của các Chủ nhiệm dự án, hội nghị đã nhất trí đánh giá và đề nghị như sau:

1. Cả 6 Dự án khả thi các Cơ sở dữ liệu quốc gia đã được phê duyệt, nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư hoặc đầu tư rất ít. Vì vậy, tuy đã được kết nối với mạng tin học diện rộng của Chính phủ, nhưng nhiệm vụ cập nhật thông tin cho Thủ tướng Chính phủ còn bị hạn chế nhiều mặt. Trong số các Dự án nói trên, Cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê đảm nhiệm có nội dung thông tin tốt nhất, nhưng chỉ mới có Văn phòng Chính phủ truy cập được trên mạng diện rộng của Chính phủ. Để phát huy được các mục tiêu đã đề ra, các Cơ sở dữ liệu quốc gia đòi hỏi phải được đầu tư theo các dự án khả thi đã được duyệt.

2. Đề nghị Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan điều phối chung, phối hợp triển khai các Cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; đề xuất cơ chế chung về tài chính, bảo đảm hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin phục vụ kết nối diện rộng cho các Cơ sở Dữ liệu quốc gia.

3. Có biện pháp cung cấp rộng rãi các thông tin cho các cơ quan hành chính nhà nước và phân cấp truy nhập thông tin phục vụ lãnh đạo; Có biện pháp kết nối chung với mạng INTERNET để mở rộng việc trao đổi thông tin và bảo mật an toàn thông tin cho các Cơ sở Dữ liệu quốc gia.

Trên cơ sở các đánh giá và kiến nghị nói trên, Văn phòng Chính phủ đề nghị: Thủ trưởng quý Bộ và cơ quan chỉ đạo các Chủ nhiệm dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia của Bộ, cơ quan mình căn cứ vào Dự án khả thi đã được phê duyệt khẩn trương lập kế hoạch ngân sách năm 2001 và các năm tiếp theo cho các Cơ sở Dữ liệu quốc gia gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tiếp tục đầu tư và triển khai các hạng mục của các Cơ sở Dữ liệu quốc gia, trước hết là trong năm 2001.

 

 

Vũ Đình Thuần

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4503/VPCP-TTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai các cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.825
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152