Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 443/TTg-QHQT áp dụng Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác với Liên hợp quốc (HPPMG) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 443/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 443/TTg-QHQT
V/v áp dụng Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác với Liên hợp quốc (HPPMG)

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1339/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về cơ bản nội dung Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác với Liên hợp quốc (HPPMG) trong khuôn khổ thực hiện thí điểm Sáng kiến Một Liên hợp quốc tại Việt Nam, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Hoàn chỉnh nội dung và ký HPPMG với các tổ chức Liên hợp quốc.

- Thông báo cho các cơ quan, địa phương liên quan của Việt Nam biết để áp dụng và thực hiện.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức Liên hợp quốc cập nhật HPPMG trên cơ sở những thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật đã được tham chiếu trong HPPMG trong quá trình triển khai, thực hiện.

- Làm việc với phía Liên hợp quốc để xem xét khả năng sớm áp dụng HPPMG cho các tổ chức khác của Liên hợp quốc.

3. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ thúc đẩy tiến trình sửa đổi Hiệp định cơ bản (SBA), sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, KTTH,  Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 443/TTg-QHQT áp dụng Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác với Liên hợp quốc (HPPMG) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.811

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178