Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 435/BNV-TCBC ngày 11/10/2002 của Bộ Nội vụ về việc dự kiến số giảm biên chế 2003-2005

Số hiệu: 435/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Bùi Đức Bền
Ngày ban hành: 11/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 435/BNV-TCBC
V/v dự kiến số giảm biên chế 2003 - 2005

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Vụ Tổ chức - Cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc Chính phủ
- Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện kết luận tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục thực hiện 3 Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, kết hợp chặt chẽ với việc tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp; Bộ Nội vụ đang dự thảo trình Chính phủ Nghị quyết về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP đến hết năm 2005 và mở rộng  đối tượng áp dụng. Để có đủ căn cứ trình Chính phủ, Bộ Nội vụ cần nắm số cán bộ, công chức trong diện dôi dư, dự kiến sẽ giảm từ năm 2003 đến hết năm 2005, bao gồm các đối tượng sau:

1. Cán bộ công chức trong biên chế nhà nước, làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và công chức gián tiếp trong các đơn vị sự nghiệp.

2. Công chức sự nghiệp trong biên chế nhà nước, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và văn hóa thông tin, thể thao và các sự nghiệp khác.

3. Viên chức lãnh đạo trong các doanh nghiệp nhà nước và uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng dôi dư do  thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

4. Cán bộ, công chức thuộc đối tượng giảm đã có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, có nguyện vọng nghỉ hưu nhưng vì tuổi đời chưa đủ 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ.

Đề nghị Vụ Tổ chức - Cán bộ các bộ, ngành; Ban Tổ chức chính quyền các địa phương sớm báo cáo (theo biểu đính kèm) số dự kiến giảm nói trên của bộ, ngành, địa phương mình về Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức - Biên chế Nhà nước) chậm nhất là ngày 31/10/2002.

Mong được các đ/c Vụ trưởng Tổ chức - Cán bộ các Bộ, ngành Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện để Bộ Nội vụ kịp thời báo cáo Chính phủ./.

 

 

T/L. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC
BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC
Bùi Đức Bền

 

BỘ, NGÀNH.......................................      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH, THÀNH PHỐ...........................                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.......... ngày  tháng   năm 2002

BÁO CÁO SỐ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DÔI DƯ DỰ KIẾN GIẢM TỪ 2003 - 2005

Chỉ tiêu

Số lượng (người)

Ghi chú

1. Cán bộ công chức hành chính và gián tiếp trong các đơn vị sự nghiệp

 

 

2. Công chức sự nghiệp

 

 

3. Viên chức lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước do thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

 

 

4. Cán bộ, công chức thuộc đối tượng giảm đã có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng tuổi chưa đủ 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ

 

 

Tổng số:

 

 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - CÁN BỘ........
  HOẶC TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN .............
  (Ký tên, đóng dấu)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 435/BNV-TCBC ngày 11/10/2002 của Bộ Nội vụ về việc dự kiến số giảm biên chế 2003-2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.177
DMCA.com Protection Status