Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4101/BNN-KH xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4101/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4101/BNN-KH
V/v Xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng năm 2013

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh: Ninh Bình, Hải Dương, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kon Tum
- Cục Trồng trọt
- Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương
- Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
- Công ty cổ phần Giống cây trồng - Vật nuôi Thừa Thiên Huế
- Công ty Giống rau quả Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 2055/QĐ-TTg ngày 7 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương và theo đề nghị của Cục Trồng trọt về điều chỉnh chủng loại hạt giống (công văn số 2750/TT-CLT ngày 13/11/2013), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương xuất không thu tiền 2.194,4 tấn hạt giống lúa và 412 tấn hạt giống ngô dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh như sau:

STT

Tỉnh

Hạt giống lúa (tấn)

Hạt giống ngô (tấn)

1

Tuyên Quang

87

5,5

2

Hà Giang

50

5

3

Yên Bái

-

33,5

4

Hà Tĩnh

710

87

5

Quảng Bình

300

100

6

Quảng Trị

500

80

7

Thừa Thiên Huế

-

20

8

Quảng Nam

129,4

20

9

Quảng Ngãi

100

35

10

Ninh Bình

125

9

11

Hải Dương

43

-

12

Phú Thọ

150

15

13

Kon Tum

-

2

 

Tổng cộng

2.194,4

412

2. Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam xuất không thu tiền 520,6 tấn hạt giống lúa và 40 tấn hạt giống ngô dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh như sau:

STT

Các tỉnh

Hạt giống lúa (tấn)

Hạt giống ngô (tấn)

1

Quảng Nam

270,6

-

2

Ninh Bình

60

-

3

Quảng Ngãi

50

15

4

Kon Tum

140

-

5

Phú Thọ

-

25

 

Tổng cộng

520,6

40

3. Công ty cổ phần Giống cây trồng, vật nuôi Thừa Thiên Huế thực hiện xuất không thu tiền 935 tấn hạt giống lúa và 100 tấn hạt giống ngô dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh sau:

STT

Các tỉnh

Hạt giống lúa (tấn)

Hạt giống ngô (tấn)

1

Ninh Bình

85

21,0

2

Hải Dương

-

3,0

3

Phú Thọ

-

10,0

4

Tuyên Quang

-

3,0

5

Hà Giang

-

5,0

6

Yên Bái

-

16,5

7

Hà Tĩnh

-

12,0

8

Thừa Thiên Huế

700

20,0

9

Đà Nẵng

150

4,5

10

Kon Tum

 

5,0

 

Tổng cộng

935

100,0

4. Công ty Giống rau quả Trung ương thực hiện xuất không thu tiền 88,4 tấn hạt giống rau dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh sau:

STT

Các tỉnh

Hạt giống rau (tấn)

1

Ninh Bình

6,0

2

Phú Thọ

5,0

3

Tuyên Quang

0,1

4

Hà Giang

5,0

5

Yên Bái

3,0

6

Hà Tĩnh

30,0

7

Quảng Bình

10,0

8

Quảng Trị

8,0

9

Thừa Thiên Huế

5,0

10

Quảng Nam

10,0

11

Đà Nẵng

4,0

12

Quảng Ngãi

2,0

13

Kon Tum

0,3

 

Tổng cộng

88,4

Số hạt giống ngô, hạt giống rau cấp cho các tỉnh nói trên là bao gồm cả số đã cấp tạm ứng tại văn bản số 3807/BNN-TT ngày 24/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và văn bản số 2555/TT-CLT ngày 24/10/2013 của Cục Trồng trọt.

5. Các đơn vị dự trữ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng hạt giống cây trồng và tổ chức đóng gói nhỏ, vận chuyển, giao hạt giống dự trữ tại trung tâm huyện, thị xã của các tỉnh nói trên được thuận lợi; việc xuất DTQG theo đúng Luật Dự trữ quốc gia và Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết để cấp kinh phí và bổ sung vốn dự trữ.

6. Cục Trồng trọt căn cứ vào tình hình thực tế để phân bổ chủng loại hạt giống cây trồng cho các tỉnh.

7. Đơn vị tiếp nhận hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia ở địa phương phải được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền.

8. Đề nghị UBND các tỉnh nói trên chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, phân bổ, sử dụng số hạt giống cây trồng đúng đối tượng, đúng mục đích, đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp tại địa phương; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Công văn này thay cho công văn số 3994/BNN-KH ngày 8/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH-ĐT;
- Tổng cục DTNN (Bộ TC);
- Cục QLG (Bộ TC);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4101/BNN-KH xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31