Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4054/VPCP-QHQT ngày 23/07/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc giải ngân cho dự án băng dính cuộn của Xí nghiệp cơ khí Tam Canh, tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 4054/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 23/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4054/VPCP-QHQT
V/v: Giải ngân cho dự án băng dính cuộn của xí nghiệp cơ khí Tam Canh, tỉnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Thương mại,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,
- Quỹ Hỗ trợ phát triển

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 7729 TC/TCĐN ngày 15 tháng 7 năm 2002, xét kiến nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (công văn số 1121/HC-UB ngày 28 tháng 6 năm 2002) và ý kiến của Quỹ Hỗ trợ phát triển (công văn số 1257HTPT/VNN ngày 4 tháng 7 năm 2002) về vấn đề thực hiện dự án sản xuất băng dính cuộn tại xí nghiệp cơ khí Tam Canh tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

1- Việc thẩm định hiệu quả dự án sử dụng tín dụng của Chính phủ ấn Độ để nhập dây chuyền sản xuất băng dính cuộn tại xí nghiệp cơ khí Tam Canh tỉnh Vĩnh Phúc đã kéo quá dài, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay ấn Độ. Đến nay mặc dù kết quả thẩm định dự án của Quỹ Hỗ trợ phát triển và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vẫn khác nhau, nhưng theo quy định hiện hành của Nhà nước, chủ đầu tư và Cơ quan quyết định đầu tư (Xí nghiệp cơ khí Tam Canh và UBND tỉnh Vĩnh Phúc) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hiệu quả đầu tư của dự án và Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã cam kết trách nhiệm trả nợ tại công văn số 1121/HC-UB ngày 28 tháng 6 năm 2002 nên đồng ý cho tiếp tục giải ngân vốn vay trong và ngoài nước để thực hiện dự án này như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 278/CP-QHQT ngày 11 tháng 4 năm 2001 về việc điều chỉnh sử dụng vốn vay ấn Độ.

2- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết của tỉnh tại công văn số 1121/HC-UB ngày 28 tháng 6 năm 2002 nói trên về việc bảo đảm hiệu quả của dự án và hoàn trả vốn vay.

3- Giao Quỹ Hỗ trợ phát triển giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn của dự án và thực hiện nghiêm chỉnh việc thu hồi nợ để hoàn vốn trong nước và trả nợ nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4054/VPCP-QHQT ngày 23/07/2002 ngày 23/07/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc giải ngân cho dự án băng dính cuộn của Xí nghiệp cơ khí Tam Canh, tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253