Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3874/BNN-VP năm 2013 tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3874/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3874/BNN-VP
V/v tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 31/8/2010 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 1634/CT-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); Công điện số 242/CĐ-TTg ngày 27/02/2012 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm công tác PCCC&CNCH.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị và công điện nêu trên của Thủ Tướng Chính phủ, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an đã có công văn số 1006/PCCC- P6 ngày 31/5/2013 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền PCCC&CNCH với hình thức Thuyết trình trực tiếp tại cơ quan, đơn vị với chủ đề “An toàn PCCC tại công sở và trong gia đình” nhằm nâng cao hiểu biết về PCCC&CNCH, góp phần hạn chế tới mức thấp nhất về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Đây là một hoạt động mang tính hỗ trợ cộng đồng, không thu kinh phí nhằm từng bước đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần thực hiện hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp thời gian, đăng ký và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình tham gia lớp tập huấn do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và Tạp chí PCCC tổ chức (có mẫu đăng ký kèm theo); tạo điều kiện để tuyên truyền viên thuyết trình đạt kết quả; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước 15/12/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trường ĐH-PCCC;
- Lưu VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kính gửi:

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH
Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an

 

Sau khi nhận được Công văn số 1006//PCCC-P6 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao hiểu biết về công tác PCCC, chúng tôi đăng ký tham gia tuyên truyền công tác PCCC không thu phí tại đơn vị với các nội dung như sau:

Tên đơn vị: ...............................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Số người tham gia:  ……………………………………….  người

Thành phần tham gia: Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên.

Họ và tên người tổ chức: ……………………………………….. Chức vụ: ..................

Điện thoại: …………………………………………………………  Fax: ........................

Khi cần liên lạc với ông (bà): ……………………………………. ĐTDĐ: ....................

Dự kiến thời gian tuyên truyền: từ ... giờ ... đến ... giờ ngày .... tháng .... năm 2013.

Địa điểm tuyên truyền: Tại văn phòng đơn vị đăng ký.

Trong buổi học, xin chuẩn bị trước một bảng trắng hoặc máy chiếu, một bình chữa cháy.

Nội dung tuyên truyền:

1. Những vấn đề cơ bản của công tác PCCC;

2. Những kỹ năng thoát hiểm và dập tắt đám cháy;

3. An toàn PCCC tại công sở và trong gia đình.

 

 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ghi chú:

- Đề nghị fax hoặc gửi ngay bản đăng ký này về Văn phòng Tạp chí PC&CC để đơn vị sắp xếp giảng viên.

- Mọi thông tin xin liên hệ:

Văn phòng Tạp chí PCCC - Bộ Công An
Tổ công tác tuyên truyền: Chị Phạm Thị Ngọc Diệp
Mobile: 0948 345 326
Điện thoại: 04 6295 5868 Fax: 04 6269 8746
Email: tapchipccchanoi@gmail.com

Thời gian tuyên truyền khoảng 60 phút.

- Trong buổi tuyên truyền, mọi người có thể chụp ảnh hoặc quay phim để lưu làm tư liệu.

- Mọi người tham gia tuyên truyền nên mang theo bút và sổ ghi chép.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3874/BNN-VP năm 2013 tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.884
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112