Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 375/CP-QHQT ngày 03/04/2003 của Chính phủ về việc tiếp nhận tài trợ của Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Hà Lan thực hiện Nghiên cứu về Lâm nghiệp, XĐGD và sinh kế nông thôn

Số hiệu: 375/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 03/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 375/CP-QHQT
V/v Tiếp nhận tài trợ của Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Hà Lan thực hiện Nghiên cứu về Lâm nghiệp, XĐGD và sinh kế nông thôn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại Giao

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số  637/BNN-PTLN ngày 24 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn 319 BKH/KTĐN ngày 14 tháng 1 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận 137.000 USD tài trợ của các nước Thuỵ điển, Thuỵ Sĩ, Hà Lan để thực hiện dự án “nghiên cứu về Lâm nghiệp, xoá đói giảm nghèo và sinh kế nông  thôn”, trong đó Thuỵ Điển đóng góp 46.000 USD từ quỹ tư vấn.

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt dự án và thực hiện xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

 

 

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 375/CP-QHQT ngày 03/04/2003 của Chính phủ về việc tiếp nhận tài trợ của Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Hà Lan thực hiện Nghiên cứu về Lâm nghiệp, XĐGD và sinh kế nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.741
DMCA.com Protection Status