Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc trả nợ dân cho Nhà nước vay trong hai cuộc kháng chiến

Số hiệu: 3703-PPLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 14/11/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3703-PPLT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1990

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 3703-PPL NGÀY 14-11-1990 VỀ VIỆC TRẢ NỢ DÂN CHO NHÀ NƯỚC VAY TRONG 2 CUỘC KHÁNG CHIẾN

Kính gửi : Bộ tài chính

Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng đã nhận được công văn số 1577-TC/HCVX ngày 13-10-1990 của Bộ Tài chính và dự thảo quyết định tiếp tục cho thanh toán các khoản nợ dân.

Sau khi báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng xin thông báo như sau:

Số nợ dân nêu trong tờ trình của Bộ Tài chính đã quá lâu, căn cứ pháp lý để Nhà nước trả nợ không đủ, không rõ ràng, nên việc trả nợ cho dân rất phức tạp, giải quyết cho người này dắt dây tới những người khác.

Về vấn đề này, Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng đã có chủ trương chuyển sang động viên chính trị hoặc trợ cấp cho những người thực sự khó khăn. Nay không đặt lại vấn đề trả nợ dân trong hai cuộc kháng chiến.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc trả nợ dân cho Nhà nước vay trong hai cuộc kháng chiến

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237