Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3694/BNN-TCTL thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3694/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3694/BNN-TCTL
V/v thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống công trình thủy lợi

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư ngày 05/8/2009 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống công trình thủy lợi.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã gửi dự thảo lấy ý kiến của các Bộ có liên quan (công văn số 319/BNN-TL ngày 01/02/2010) và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan.

Thực hiện Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin gửi hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống công trình thủy lợi để Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3694/BNN-TCTL thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.124

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146