Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3662/TCHQ-GSQL năm 2015 về vướng mắc thực hiện tiêu hủy xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3662/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 23/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3662/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện tiêu hủy xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1006/HQHN-TXNK ngày 15/04/2015 của Cục Hải quan TP Hà Nội về vướng mắc thực hiện tiêu hủy xe ô tô của ông Ralph Norman Flanagan, tham tán và Lãnh sự - Đại sứ quán Canada tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Môi trường tại công văn số 452/TCMT-KSON ngày 07/03/2015, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu tại công văn số 1006/HQHN-TXNK dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3662/TCHQ-GSQL năm 2015 về vướng mắc thực hiện tiêu hủy xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.905

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91