Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 360/HC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Tạ Hữu ánh
Ngày ban hành: 22/10/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 360/HC

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1992

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 360-HC NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 1992 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN GỬI CÔNG VĂN, TÀI LIỆU LÊN VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

- Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để bảo đảm việc gửi công văn, tài liệu của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lên Văn phòng Chính phủ theo đúng quy định của Luật Tổ chức Chính phủ và chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Văn phòng chú ý một số điểm sau đây:

1. Công văn, tài liệu gửi Chính phủ:

- Chỉ gửi theo một địa chỉ là Thủ tướng Chính phủ, không gửi hoặc đồng gửi nhiều cơ quan có liên quan chung vào cùng một công văn. Nếu cần gửi để biết, phối hợp chỉ ghi ở phần dưới công văn mục "nơi nhận".

- Nội dung công văn trình Thủ tướng Chính phủ là những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ. Không gửi các văn bản mà nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Những vấn đề có tính chất liên ngành xin các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan hệ xử lý trước khi trình lên Thủ tướng.

- Các công văn, tài liệu trình Thủ tướng Chính phủ chỉ gửi một bản bỏ vào một bì, ngoài đề kính gửi Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm làm các thủ tục hành chính để trình Thủ tướng.

2. Công văn, tài liệu gửi Văn phòng Chính phủ:

- Chỉ gửi theo một địa chỉ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, gửi 1 bản, không gửi cho các địa chỉ khác nhau của Văn phòng để tập trung vào một đầu mối xử lý, và bỏ vào một bì ngoài đề gửi Văn phòng Chính phủ.

- Các công văn mời họp, hội nghị, hội thảo của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mời các cá nhân cán bộ lãnh đạo, chuyên viên của Văn phòng Chính phủ bỏ cùng vào 1 bì gửi Văn phòng Chính phủ (trừ thư riêng), Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chuyền đến địa chỉ được mời.

3. Các văn bản sau đây Văn phòng Chính phủ sẽ trả lại nơi gửi:

- Công văn không số, không trích yếu, không ngày, tháng không dấu hoặc dấu đen.

- Người ký không đúng thẩm quyền.

- Bản in, đánh máy mờ, khó đọc hoặc nhầu nát.

- Vượt cấp (công văn của quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, công văn của Công ty, Tổng công ty, Liên hiệp Xí nghiệp... không phải chức năng cơ quan quản lý Nhà nước).

- Những văn bản trình các vấn đề có tính chất liên ngành nhưng thiếu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.

- Công văn của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương mà nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được phân cấp.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Văn phòng lưu ý và chỉ đạo bộ phận văn thư, hành chính thực hiện theo nội dung nêu trên.

 

 

Tạ Hữu ánh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn hướng dẫn gửi công văn tài liệu lên Văn phòng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125