Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3597/UB-CNN ngày 25/10/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà Nước

Số hiệu: 3597/UB-CNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 25/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3597/UB-CNN
V/v thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động dôi dư do sắp xếp loại doanh nghiệp Nhà nước

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính-Vật giá thành phố
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất trong chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị đinh tại Thông tư số 11/2002/TT-LĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, quyết định số 85/2002/QĐ-BTC ngày 01/7/2002 của Bộ Tài chính, Công văn số 783/BHXH-HD ngày 28/8/2002 của Bảo hiểm xã hội thành phố; Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố tiếp nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi, đối với áp dụng theo quy định tại điều 1, điều 2 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá thành phố và các cơ quan chức năng liên quan trong việc hướng dẫn doanh nghiệp lập phương án sắp xếp lại lao động, thẩm định phương án hỗ trợ lao động dôi dư, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với lao đối với lao động dôi dư và trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án sắp xếp lao động, hỗ trợ kinh phí tại các doanh.

2. Các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm cử cán bộ nghiệp vụ tham gia phối hợp thực hiện theo yêu cầu của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. C HỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Mai Quốc Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3597/UB-CNN ngày 25/10/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà Nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172