Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3556/BKHCN-TĐC năm 2018 về lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng trong xây dựng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 3556/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 09/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3556/BKHCN-TĐC
V/v trả lời kiến nghị của Ông Lê Đình Long

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 10177/VPCP-ĐMDN ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Ông Lê Đình Long, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì tiêu chuẩn (tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài...) được áp dụng trên nguyên tc tự nguyện; do đó, doanh nghiệp có quyền lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng cho phù hợp.

Vì tiêu chuẩn là văn bản tự nguyện áp dụng, do đó, việc nghiệm thu thiết bị sau khi đã lắp đặt xong áp dụng theo tiêu chuẩn nào do chủ đầu tư và đơn vị cung cấp thiết bị thỏa thuận (việc thỏa thuận được nêu trong hợp đồng thi công, lp đặt hoặc các văn bản khác được ký kết giữa hai bên); do đó, chủ đầu tư cn xem lại thỏa thuận với đơn vị cung cấp thiết bị. Trong trường hợp không có thỏa thuận cụ thể giữa chủ đầu tư và đơn vị cung cấp thiết bị thì chủ đầu tư có thể tham khảo áp dụng TCVN 5639:1991 “Nghiệm thu trang thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản”.

Trên đây là ý kiến của Bộ KH&CN đối với kiến nghị của Ông Lê Đình Long để Văn phòng Chính phủ xem xét./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3556/BKHCN-TĐC năm 2018 về lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng trong xây dựng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


990

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211