Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 351/VPCP-PL phối hợp thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 351/VPCP-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 351/VPCP-PL
V/v phối hợp triển khai thực hiện QĐ số 32/QĐ-TTg , ngày 09/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2009 về phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2009 của Chính phủ đã nêu rõ: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc soạn thảo và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung chỉ đạo để hoàn thành trong quý I năm 2010. Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, ngày 09 tháng 01 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 32/QĐ-TTg "Về việc ban hành Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 trở về trước và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành" (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/QĐ-TTg).

Triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14 tháng 01 năm 2010, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký ban hành Công văn số 338/VPCP-PL (đã được gửi cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) phân công và yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các đồng chí Vụ trưởng các Vụ thuộc Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ.

Để giúp Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hết 73 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn nợ đọng (tính đến ngày 09 tháng 01 năm 2010) tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai và phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ thực hiện một số công việc sau:

1. Triển khai sớm, sâu rộng và thiết thực Quyết định số 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến từng vụ, đơn vị và từng chuyên viên trong cơ quan; bảo đảm soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hết 73 văn bản trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-TTg trong quý I năm 2010;

2. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong việc thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với các Bộ, cơ quan liên quan trong quá trình soạn thảo nhằm thống nhất ý kiến và đề xuất với Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình soạn thảo và trình văn bản;

3. Vào ngày 18 hàng tháng, Bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có báo cáo gửi Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng được phân công chỉ đạo về tình hình soạn thảo, trình ban hành văn bản theo quy định của Quyết định số 32/QĐ-TTg , đồng thời gửi cho Văn phòng Chính phủ để xây dựng Báo cáo tổng hợp trình ra phiên họp thường kỳ hàng tháng của Chính phủ.

4. Ngoài các văn bản phải soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý I năm 2010 thuộc Danh mục kèm theo Quyết định số 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ cần tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ xác định danh mục, tiến độ soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực sau ngày 01 tháng 01 năm 2010 để bổ sung kịp thời vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, đôn đốc việc soạn thảo, tránh tình trạng nợ đọng tiếp diễn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, PL(5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 351/VPCP-PL phối hợp thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.234
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202