Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3472/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 07/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3472/LĐTBXH-
Vv/ triển khai CTMTQG XĐGN và VL giai đoạn 2001-2005

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 3472/LĐTBXH-BTXH NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CTMTQG XĐGN VÀ VL GIAI ĐOẠN 2001-2005

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương
-Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg ngày 27/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung sau:

1. Đối với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

a. trên cơ cở khung nội dung chương trình được thủ tướng chính phủ phê duyệt, các bộ, ngành được giao nhiệm  vụ chủ trì các chính sách, dự án thuộc chương trình tiến hành xây dựng các đề án cụ thể để gửi cơ quan quản lý chương trình tổ chức thông qua, hướng dấn các địa phương thực hiện.

b. Đối với các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể tham gia thực hiện các dự án của chương trình: xây dựng và hoàn thiện đề án tham gia chương trình 5 năm, có chia từng năm gửi cho cơ quan quản lý chương trình để cân đối chung trong quá trình thực hiện.

2. Đối với các tỉnh, thành phố.

- Tiến hành xây dựng, hoàn thiện nội dung chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005 của địa phương.

- Căn cứ vào tiêu chí xã nghèo, tiến hành xác định xã nghèo trên địa bàn ngoài chương trình 135 theo thứ tự ưu tiên để hỗ trợ đầu tư, trước mắt trong kế hoạch năm 2002.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm của tỉnh, thành phố do Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực giúp cho UBND tỉnh, thành phố trong tổ chức điều hành, thực hiện chương trình.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ Quyết định 143/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và những nội dung hướng dấn trên khẩn trương tiến hành xây dựng kế hoạch chương trình, dự án gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 2 Đinh Lễ, Hà Nội (thông qua Văn phòng chương trình xoá đói giảm nghèo) trước ngày 20/11/2001 để tổng hợp chuẩn bị cho kế hoạch chương trình năm 2002.

 

Đàm Hữu Đắc

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3472/LĐTBXH-BTXH ngày 07/11/2001 về việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 200-2005 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.617

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!