Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3454/BNN-TCLN phúc đáp văn bản 9985/BCT-TCNL về tăng cường công tác quản lý dự án thủy điện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3454/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 24/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3454/BNN-TCLN
V/v phúc đáp văn bản số 9985/BCT-TCNL của Bộ Công Thương.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Công Thương có văn bản số 9985/BCT-TCNL ngày 28/10/2011 về việc tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 888/TTg-KTN ngày 31/5/2010. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được đề nghị tham gia cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường về yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 888 nêu trên.

Về yêu cầu trồng rừng thay thế diện tích rừng đã mất là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nguyên tắc chung là rừng bị mất bao nhiêu thì phải trồng bù lại bấy nhiêu, nếu trong huyện không còn đất để trồng rừng thì tỉnh bố trí trồng rừng thay thế ở huyện khác. Nếu tỉnh nào không còn đất để trồng rừng thì báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bố trí đất trồng rừng ở tỉnh khác. Dự án đầu tư thủy điện phải bố trí vốn để trồng rừng, nếu không tự quản lý được thì ủy thác cho Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh hoặc Quỹ bảo vệ phát triển rừng Việt Nam để thực hiện. Chưa có phương án đầu tư trồng rừng thay thế thì chưa chấp thuận đầu tư dự án thủy điện.

Đề nghị Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCLN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3454/BNN-TCLN phúc đáp văn bản 9985/BCT-TCNL về tăng cường công tác quản lý dự án thủy điện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.629

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49