Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 34/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng biểu mẫu thi hành bản án hình sự

Số hiệu: 34/KHXX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Trịnh Hồng Dương
Ngày ban hành: 23/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/KHXX

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 34/KHXX NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BIỂU MẪU THI HÀNH BẢN ÁN HÌNH SỰ

Kính gửi: Các Toà án nhân dân cấp tỉnh và các Toà án nhân dân cấp huyện

Để thực hiện đúng các quy định của Điều 226 Bộ luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh Thi hành án phạt tù, Toà án nhân dân tối cao gửi đến Toà án các cấp hai biểu mẫu "Quyết định thi hành bản án hình sự" và hai biểu mẫu "Quyết định thi hành quyết định hình sự giám đốc thẩm" để thay thế biểu mẫu "Quyết định thi hành án phạt tù" đối với người bị kết án đang bị tạm giam (mẫu số 1 THA) và biểu mẫu "Quyết định thi hành án phạt tù" đối với người bị kết án đang tại ngoại (mẫu số 2 THA). Từ nay các Toà án không áp dụng hai biểu mẫu "Quyết định thi hành án phạt tù" đối với người bị kết án đang bị tạm giam (mẫu số 1 THA) và "Quyết định thi hành án phạt tù" đối với người bị kết án đang tại ngoại (mẫu số 2 THA) trong tập biểu mẫu do Toà án nhân dân tối cao ban hành trước đây và cho đến nay đang được áp dụng.TOÀ ÁN NHÂN DÂN

..........................

Số: /THA

Ngày...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ GIÁM ĐỐC THẨM
(Đối với người bị kết án đang tại ngoại)

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................................

Căn cứ vào các điều 226, 227, 230 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 2 Pháp lệnh Thi hành án phạt tù,

QUYẾT ĐỊNH

1. Thi hành Quyết định hình sự giám đốc thẩm số......................................

ngày............... tháng.............. năm...............................................................

của ...............................................................................................................

về hình phạt tù đối với ................................................................................

bị kết án về tội ............................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, người bị kết án phải có mặt tại Công an ....................................................................................

......................................................................................................................

để chấp hành hình phạt; nếu quá thời hạn bảy ngày đó mà không có mặt tại cơ quan Công an, thì sẽ bị Công an áp giải đến trại giam.

3. Công an ..................................................................................... thi hành quyết định này và thông báo cho Toà án nhân dân ...................................... biết kết quả

CHÁNH ÁN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............

Nơi nhận:

- Người bị kết án;

- .....................................

(Kèm theo bản sao Quyết định)

- VKSND ..................................

- Lưu.


TOÀ ÁN NHÂN DÂN

..........................

Số: /THA

Ngày...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ GIÁM ĐỐC THẨM
(Đối với người bị kết án đang thi hành án)

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN...............................

Căn cứ vào các điều 226, 227, 230 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 2 Pháp lệnh thi hành án phạt tù.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thi hành Quyết định hình sự giám đốc thẩm số ..................................

ngày ...........tháng.............. năm ...............................................................

của.............................................................................................................

về hình phạt tù đối với .............................................................................

bị kết án về tội ..........................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2. Ban giám thị Trại giam..........................................................................

...................................................................................................................

thi hành quyết định này và thông báo cho gia đình người bị kết án biết nơi người đó bị giam.

CHÁNH ÁN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............

Nơi nhận:

- Ban giám thị trại giam;

......................................

(Kèm theo bản sao Quyết định)

- Người bị kết án;

- VKSND ..................................

- Lưu.


TOÀ ÁN NHÂN DÂN

..........................

Số: /THA

Ngày...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH BẢN ÁN HÌNH SỰ
(Đối với người bị kết án đang tại ngoại)

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN ...................................

Căn cứ vào các điều 226, 227, 230 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 2 Pháp lệnh Thi hành án phạt tù,

QUYẾT ĐỊNH

1. Thi hành bản án hình sự ...........................................................................

số..../HS........ ngày..... tháng ................ năm ...............................................

của Toà án nhân dân ...................................................................................

về hình phạt tù đối với ..................................................................................

bị kết án về tội ..............................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, người bị kết án phải có mặt tại Công an ....................................................................................

.......................................................................................................................

để chấp hành hình phạt; nếu quá thời hạn bảy ngày đó mà không có mặt tại cơ quan Công an, thì sẽ bị Công an áp giải đến trại giam.

3. Công an ............................................................................................... thi hành quyết định này và thông bán cho Toà án nhân dân...................................... biết kết quả

CHÁNH ÁN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............

Nơi nhận:

- Người bị kết án;

- .....................................

(Kèm theo bản sao Quyết định)

- VKSND ..................................

- Lưu.


TOÀ ÁN NHÂN DÂN

..........................

Số: /THA

Ngày...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH BẢN ÁN HÌNH SỰ
(Đối với người bị kết án đang bị tạm giam)

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN ..........................................

Căn cứ vào các điều 226, 227, 230 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 2 Pháp lệnh Thi hành án phạt tù,

QUYẾT ĐỊNH

1. Thi hành bản án hình sự ..............................................................................

số ............/HS ........... ngày ............... tháng ................ năm ..........................

của Toà án nhân dân .......................................................................................

về hình phạt tù đối với ......................................................................................

bị kết án về tội ..................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Ban giám thị Trại giam ..................................................................................

............................................................................................................................

thi hành quyết định này và thông báo cho gia đình người bị kết án biết nơi người đó bị giam.

CHÁNH ÁN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............

Nơi nhận:

- Ban giám thị trại giam;

- .....................................

(Kèm theo bản sao Quyết định)

- Người bị kết án;

- VKSND ..................................

- Lưu.

 

Trịnh Hồng Dương

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 34/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng biểu mẫu thi hành bản án hình sự

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.885
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212