Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3393/UBND-CNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 13/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3393/UBND-CNN
V/v điu chnh đim 3 Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2012 của y ban nhân dân Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trưng;
- Sở Quy hoch - Kiến trúc;
- Sở Giao tng vn ti; SXây dựng;
- TT Điều hành chương trình chng ngp nước TP.

 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2093/TNMT-QLSDĐ ngày 16 tháng 4 năm 2012 về việc thực hiện Kế hoạch theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của y ban nhân dân Thành phvChương trình gim ngp nưc giai đon 2011 - 2015; ý kiến ca Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố tại Công văn số 429/TTCNN-VP ngày 04 tháng 5 năm 2012; y ban nhân dân Thành ph có ý kiến ch đo như sau:

1. Chấp thuận điều chỉnh điểm 3 Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Kế hoạch theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015, với nội dung: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch-Kiến trúc cùng chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận- huyện tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Các ni dung còn lại gi nguyên theo Ch th s 07/2012/CT-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2012 ca y ban nhân dân Thành ph./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3393/UBND-CNN ngày 13/07/2012 điều chỉnh điểm 3 Chỉ thị 07/2012/CT-UBND do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.787

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39