Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3335/VPCP-TCCV về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3335/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3335/VPCP-TCCV
V/v thông báo ý kiến của TTgCP về việc thực hiện Đề án 30 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Công văn số 3204/VPCP-TCCV ngày 19 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Để bảo đảm việc thực hiện đồng bộ, thống nhất Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (sau đây gọi là Đề án 30) và đẩy mạnh cải cách thể chế theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008. Tổ trưởng Tổ công tác là Chánh Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên khác của Tổ công tác làm việc chuyên trách và được hưởng hệ số trách nhiệm tương đương cấp trưởng phòng trực thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục , đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCCV (5). 125

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE OFFICE OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 3335/VPCP-TCCV
Ref: Announcing the Prime Minister’s opinion on the implementation of Project 30, Government Decree 20/2008/NĐ-CP

Hanoi, May 22, 2008

 

To: 

- Ministries, ministerial-level agencies
- People’s committee of provinces and cities under direct central management
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3335/VPCP-TCCV về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.442
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76