Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 3293/BNN-HTQT 2021 danh mục dự án kêu gọi FDI vào lĩnh vực nông nghiệp

Số hiệu: 3293/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3293/BNN-HTQT
V/v danh mục dự án kêu gọi FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021 - 2025.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đến 2025 đã được Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng từ cuối năm 2019 trên tinh thần công văn số 1034/BNN-HTQT ngày 19/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đến cuối năm 2019, đã có 43/63 tỉnh, thành phố gửi danh sách các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài về Bộ với tổng số 413 dự án. Bộ đã tổng hợp và phân chia theo các lĩnh vực (i) công nghệ cao; (ii) trồng trọt và chăn nuôi; (iii) lâm nghiệp; (iv) thủy sản; (v) bảo quản và chế biến; (vi) nguyên liệu đầu vào và sản phẩm phụ trợ khác. Chi tiết các dự án các theo vùng, địa phương, lĩnh vực đã được Bộ tổng hợp theo phụ lục đính kèm.

Thực hiện Nghị Quyết 58/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, cập nhật, sửa đổi và bổ sung các dự án kêu gọi FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 để Bộ kịp thời tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6.

Công văn trả lời đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Hợp tác quốc tế) trước ngày 11/6/2021. (Thông tin chi tiết liên hệ Võ Thị Quỳnh Nga, điện thoại 024.37347081, email: ngavq.htqt@mard.gov.vn).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (b/cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT-HTQT (vtqn).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3293/BNN-HTQT ngày 02/06/2021 về danh mục dự án kêu gọi FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


431

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!