Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3240TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3240 TCHQ-GSQL
V/v:  mở rộng chiến dịch cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2005 

 

 

Kính gửi:

Cụm cảng hàng không miền Bắc
(Sân bay quốc tế Nội Bài - Sóc Sơn - Hà Nội).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1159/HQHN-NV ngày 08/8/2005 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội kèm theo công văn số 903/CCMB TTDVHK ngày 23/6/2005 của Cụm cảng hàng không Miền Bắc về việc mở rộng diện tích cửa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại khu cách ly cửa khẩu xuất sân bay quốc tế Nội Bài. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại công văn số 1159/HQHN-NV nêu trên. Sau khi xem xét phần diện tích xin mở rộng của Quý Cơ quan đã được Tổng Giám đốc Cụm cảng hàng không Miền Bắc phê duyệt tại Quyết định số 717/QĐ-CCMB-KH ngày 20/5/2005, Tổng cục Hải quan xác nhận vị trí dự kiến mở rộng cửa hàng của Cụm cảng hàng không Miền Bắc đáp ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Cụm cảng được biết./.

 

Nơi nhận
- Như trên
- Bộ Thương mại;
- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Chi Cục HQSB Nội Bài
- Lưu: VT, GS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3240TCHQ-GSQL ngày 15/08/2005 về việc mở rộng chiến dịch cửa hàng miễn thuế do Tổng các Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.469

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!