Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3165/VPCP-ĐMDN ngày 27/06/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch tái cơ cấu 3 tổng công ty thuộc dự án TF-050047

Số hiệu: 3165/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 27/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3165/VPCP-ĐMDN
V/v: Kế hoạch tái cơ cấu 3 TCT thuộc Dự án TF 050047

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Thuỷ sản
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

 

Xét tờ trình số 3298/Pt-ĐMDN ngày 25 tháng 6 năm 2003 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc chấp thuận kế hoạch tái cơ cấu 3 Tổng công ty: Dệt may, Cà phê và Thuỷ sản Việt Nam thuộc Dự án TF 050047, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ thông báo:

1. Chấp thuận kế hoạch tái cơ cấu 3 Tổng công ty: Dệt may Việt Nam (VINATEX, Cà phê Việt Nam (VINACAFE) và Thuỷ sản Việt Nam (SEAPRODEX).

2. Giao Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì cùng các Bộ có liên quan chỉ đạo 3 Tổng công ty VINATEX, VINACAFE và SEAPRODEX triển khai kế hoạch tái cơ cấu nói trên. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý các vấn đề sau:

- Hướng dẫn Tổng công ty Cà phê Việt Nam tính toán, có kiến nghị cụ thể biện pháp xử lý nợ, tái cấp vốn theo quy định hiện hành và tình hình thực tế của Tổng công ty này.

- Hướng dẫn Tổng công ty Dệt May Việt Nam chỉ đạo Công ty May Việt Tiến, Công ty Dệt - May Hà Nội xây dựng đề án thí điểm tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con nằm trong cơ cấu của Tổng công ty.

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan, đặc biệt là ý kiến của Bộ Thuỷ sản đối với dự thảo kế hoạch tái cơ cấu của Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam về vai trò của chủ tịch Hội đồng quản trị, vai trò của Công ty mẹ và mối quan hệ giữa Công ty mẹ và Công ty con./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông

 

                            

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3165/VPCP-ĐMDN ngày 27/06/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch tái cơ cấu 3 tổng công ty thuộc dự án TF-050047

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.745
DMCA.com Protection Status